هلاکت سران تروریست ها از کمین های ارتش تا ترورهای میان گروهی