انتقاد رحیم‌پور ازغدی از کسانیکه به قدرت تفکر غربی را گرفته‌اند: این افراد جاسوس نیستند اما....