فرماندهی عملیات نینوا نیروهایش را در بالاترین سطح آماده‌باش قرار داد