دستورات مهم بانک مرکزی به بانک‌ها درباره مبادلات دلاری