ترامپ گران‌ترین شیوه جمع‌آوری کمک مالی را انتخاب کرده است!