نظامنامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی ابلاغ شد