روش احتساب اینترنت رایگان برای ثبت‌نام کنندگان سرشماری ابلاغ شد