در بسته پلاستیکی هلی کوپترهای سوریه برای مخالفان مسلح چه چیزهایی وجود دارد؟ (عکس)