نعمت زاده: دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست /جزئیات موافقت نامه ایران و تایلند