روسیه: جدایی معارضان از تروریست ها لازمه آتش بس موفق در سوریه است