خلأ قانونی، کناره‌گیری امپراتور ژاپن را دردسرساز کرد