«شورای عالی سیاسی» ائتلاف سعودی را مسئول جنایت صنعاء دانست