ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت فردا برگزار می‌شود