بررسی ابعاد نفوذ با حضور مسئولان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت