نظام‌نامه پیوست توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های ملی ابلاغ شد