بلومبرگ: آیا روسیه به تعهد خود با اوپک پایبند می‌ماند؟