بازگشت ۱۰ هزار واحد تولیدی نیمه‌فعال به چرخه تولید