(تصویر) هدیه تهرانی و نوید محمدزاده در پشت صحنه یک فیلم