نظرسنجی: هیلاری کلینتون با اختلاف 4 درصد از ترامپ جلو افتاده است