شکاف بین ثروتمندترین و پُرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب/ چرا روابط ریاض-قاهره بر هم خورد؟