پوتین: به دنبال رویارویی با آمریکا نیستیم/عملیات موصل محتاطانه انجام شود