توزیع ده ها هزار اطلاعیه توسط ارتش عراق در آستانه شروع عملیات آزادسازی موصل