هیچکس به آمریکا اجازه نمی‌دهد بدعهدی‌هایش را با منافع مقاومت گره بزند