جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری برای افزایش 1 میلیون بشکه نفت در روز