این زنان بازیگر جذاب از دور دل می‌برند، از نزدیک زهره!