عکس/ پارک بیش از 10 هامر در انتظار پلاک ملی در ایران