هشدار یک نماینده درباره ظهور مشکلات اجتماعی در آذربایجان شرقی