راه‌‌اندازی مسیر‌های پروازی شاهرود-کیش‌ و ‌کیش-سنندج‌/ ثبات نرخ‌‌ بلیت‌ در‌ مسیر‌ها‌ی منتهی به جزیره