شرکت ارتعاشات صنعتی ایران،تولیدکننده بزرگ‌ترین لرزه‌گیر خاورمیانه