پذیره‌نویسی اوراق مشارکت لیزینگ امید در کسری از ثانیه