سیاست‌های ابلاغی انتخابات مشکلات تقنین را برطرف می‌کند