همایش بین‌المللی نسل پنجم ارتباطات فردا در تهران برگزار می‌شود