تأمین مالی 33 میلیون دلاری برقی اگزیم بانک ایران در بنین