میت 9 در دو مدل عرضه می شود؛ آخرین مشخصات فبلت جدید هوآوی فاش شد