کلاهبرداری میلیاردی یک‌زن با عنوان نماینده سازمان ملل