سیاری سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تبریک گفت