پیش فروش بلیط قطار برای ماه های آبان و آذر آغاز شد