پایان هفته هشتم با نخستین پیروزی گسترش فولاد مقابل پدیده