استخدام نیرو مسلط به کامپیوتر و با روابط عمومی بالا در کیش