وزیر بهداشت از تلاش های دبیر کل کانون صنایع غذایی تجلیل کرد