۱۰ هزار واحد تولیدی نیمه‌فعال به چرخه تولید بازمی‌گردند