اروپایی‎ها برای بیمه نفتکش‎های ایرانی مشکلی ندارند