تیم کوک واقعیت افزوده را بسیار کاربردی تر از واقعیت مجازی می‌داند