چطور می‌شود که حمله به صنعا بدون موافقت نهایی فرماندهی ائتلاف انجام شده باشد؟