استخدام گرافیست، برنامه نویس php در شرکت دانش بنیان مزرعه