مدیرکل استاندارد سمنان: سرسره را نمی‌توان پلمپ کرد!