اشکالات قانون انتخابات در سیاست‌های کلی دیده شده است