ثبت‌نام کد یکتای هویت ورزش برای مربیان و داوران از آبان در دفاتر پیشخوان