دانش فنی و شناخت بازار 15 درصد در موفقیت افراد در کسب‌وکار تاثیرگذار است