رئیس جمهوری مصر بار دیگر رژیم صهیونیستی را به سازش با فلسطینیان فراخواند